آی پت

جستجو ...
آی پت

سام علی نیا

خراسان شمالی، بجنورد
|
6 ماه پیش
|
75آی پت
آی پت0آی پت

سرلاک و تغزیه ی عروس هلندی

وقتی جوجه به دنیا میاد،وکناره مادرشه باید بهش سرلاک بدم یا خیرآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 6 ماه پیش

خیر نیازی نیست مگر اینکه پدر و مادر به جوجه غذا ندهند که باید سرلاک مصرف بشه

مشاوره حضوری (به زودی)