آی پت

جستجو ...
آی پت

مهرسا

1 ماه پیش
|
30آی پت
آی پت1آی پت

پرنده خوردشدن پرهاش‌ مخرجش کثیف

عروس هلندی بالش درد پر نداره درد میکشه اشتهای خوبه منتها بالش پرهاشرشد ندارهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

باید قطره تقویتی مولتی ویتامین مصرف بشه تا پرها رشد کنند

مشاوره حضوری (به زودی)