آی پت

جستجو ...
آی پت

M

1 ماه پیش
|
13آی پت
آی پت0آی پت

توله سگ

اگر تکه استخوانی که توله سگ دو سه ماهه خورده گیر کرده باشه برای درمان چکاری انجام بدیمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

اگر اندازه استخوان کوچک و ریز باشه نیاز نیست کار خاصی انجام بشه ولی اگر بزرگ باشه باید جراحی بشه و استخوان خارج بشه

مشاوره حضوری (به زودی)