آی پت

جستجو ...
آی پت

ساحل جمشیدی

تهران، تهران
|
4 ماه پیش
|
36آی پت
آی پت0آی پت

باید در قفس بماند

من دوتا برزیلی ۴۳ روزه دارم و شب ها میزارم توی جای بچه گیشون و صبح ها قفس باید ۲۴ ساعت دیگر در قفس باشندآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

4 ماه پیش

برای مرغ عشق های جوان صورت هلو، طبیعی است که آنها را در یک محیط امن مانند قفس نگهداری کنند، به خصوص در شب برای اطمینان از ایمنی آنها. با افزایش سن، به تدریج زمان خارج شدن از قفس را افزایش دهید تا امکان ورزش و تعامل اجتماعی فراهم شود. همیشه هنگام بیرون رفتن بر آنها نظارت کنید تا از تصادف یا جراحت جلوگیری کنید. اطمینان حاصل کنید که قفس آنها به اندازه کافی بزرگ است و اسباب بازی ها، صندلی ها و تغذیه مناسب برای ارتقای رفاه آنها وجود دارد. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 4 ماه پیش

بهتره که جوجه ها شب ها در داخل لانه باشند که در این حالت گرما و دمای مناسب برای اونها تامین میشه و بعد از اینکه پرها کامل رشد کردند و توانستند دمای بدن خودشون رو حفظ کنند، میشه بصورت دائم در قفس باشند

مشاوره حضوری (به زودی)