آی پت

جستجو ...
آی پت

صبا

اصفهان، کاشان
|
5 ماه پیش
|
46آی پت
آی پت0آی پت

آب پرنده

چرا اب پرندگان لجنی میشه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

5 ماه پیش

آب پرندگان ممکن است به دلایلی مانند ذرات غذا، مدفوع یا رشد جلبک ها کدر شود اگر آب به اندازه کافی تغییر نکند. پرندگان اغلب از کاسه های آب خود نه تنها برای نوشیدن بلکه برای حمام کردن نیز استفاده می کنند که می تواند به سرعت آب را کثیف کند. تمیز کردن و پر کردن روزانه ظرف آب پرنده برای جلوگیری از آلودگی و اطمینان از دسترسی آنها به آب تازه و تمیز بسیار مهم است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 5 ماه پیش

آب پرنده رو باید هر 24 ساعت یکبار عوض کنید و ظرف آب رو تمیز بشورید و آب تازه بریزید وگرنه آب کدر میشه و آلودگی ایجاد میشه

مشاوره حضوری (به زودی)