آی پت

جستجو ...
آی پت

AMIRALI.KOMARI

1 ماه پیش
|
21آی پت
آی پت0آی پت

جفتگیری فنچ با مرغ هشق

من یه فنچ و مرغ عشق دارم باهم جفت گیری میکنن نتیجه جفتگیری مرغ عشق با فنچ چی میشهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

جفت‌گیری بین فنچ‌ها و مرغ‌ عشق‌ها امکان‌پذیر نیست، زیرا این دو گونه متفاوت با سیستم تولیدمثلی ناسازگار هستند. اگرچه ممکن است رفتارهای بازیگوشانه یا تقلیدی مشابه جفت‌گیری را نشان دهند، اما هیچ فرزند مشترکی از این ترکیب به وجود نخواهد آمد. بهتر است برای حفظ سلامت و رفاه هر دو پرنده، آن‌ها را با همنوعان خود جفت دهید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

این موضوع از نظر علمی امکان پذیر نیست.

مشاوره حضوری (به زودی)