آی پت

جستجو ...
آی پت

کامران

4 ماه پیش
|
16آی پت
آی پت0آی پت

جلیقه پرواز

چطوری باید جلیقه پرواز تنش عروس هلندیم کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

4 ماه پیش

برای قرار دادن مهار پرواز روی کاکائو مراحل زیر را دنبال کنید: 1. با اجازه دادن به پرنده خود برای دیدن و احساس مهار برای چند روز، آن را به مهار عادت دهید. 2. با رعایت دستورالعمل های محصول، بند را به آرامی دور بدن پرنده بپیچید. 3. مهار را بدون سفت کردن زیاد محکم کنید. مطمئن شوید که فضای کافی برای قرار گرفتن انگشت شما بین مهار و بدن پرنده وجود دارد. 4. برای ایجاد یک ارتباط مثبت، پرنده خود را با رفتار و تمجید در طول فرآیند پاداش دهید. 5. پرنده خود را در حالی که بند را بسته است به دقت زیر نظر بگیرید تا مطمئن شوید که راحت و ایمن است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.