آی پت

جستجو ...
آی پت

کامران

3 ماه پیش
|
22آی پت
آی پت0آی پت

مرگ

وای پرندم مرد چیکار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

3 ماه پیش

برای از دست دادن شما متاسفم اگر کاکائو شما فوت کرده است، مهم است که با آرامش با این وضعیت برخورد کنید. پرنده را از قفس خارج کرده و در جعبه یا پارچه پیچیده شده قرار دهید. سپس می توانید تصمیم بگیرید که آیا آن را دفن کنید یا با خدمات محلی حیوانات برای حذف تماس بگیرید. اگر حیوانات خانگی دیگری دارید، قبل از معرفی یک پرنده جدید، قفس را کاملا تمیز کنید تا از گسترش احتمالی بیماری جلوگیری کنید. به یاد داشته باشید که برای غمگین شدن دوست پردارتان وقت بگذارید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.