آی پت

جستجو ...
آی پت

شاهین

5 ماه پیش
|
36آی پت
آی پت0آی پت

مشکل هضم و یکم بی حالی جوجه پنجاه روزه عروس

جوجه چهل روزمون رو تازه میخواستم نرم خورش کنم جلوش تخم مرغ آب پز با غذای تخم مرغی گزاشتم وقته سرلاکش اومدم سرلاک بدم یکم تخم مرغ یا هویج بود تو چین دانش سرلاک دادم دادم احساس میکنم جوجه م یکم بی حال شده و چینه دانش رو اولین بار هنوز اخراشو هضم نکردهآی پت