آی پت

جستجو ...
آی پت

مجتبی

3 ماه پیش
|
82آی پت
آی پت-1آی پت

من میمون واسه فروش دارم

برا فروشآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 3 ماه پیش

این سایت برای خرید و فروش نیست. ضمن اینکه خرید و فروش میمون غیر قانونی هستش و تا 6 ماه زندان داره. پس دقت کنید که دیگه همچین مطلبی ثبت نکنید وگرنه گزارش خواهد شد و از طریق شماره تلفن شما قابل پیگیری هستش

مشاوره حضوری (به زودی)