آی پت

جستجو ...
آی پت

تینا

16 روز پیش
|
14آی پت
آی پت0آی پت

زایمان گربه

سلام برای زایمان گربه باید چه چیزایی درست یا دم دست داشته باشیمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

16 روز پیش

سلام! برای زایمان گربه، یک منطقه آرام، گرم و راحت را با یک جعبه زایمان که با حوله یا پتو تمیز پوشانده شده است، آماده کنید. آب و غذای تازه را در نزدیکی خود نگه دارید و برای مراقبت از بند ناف حوله، قیچی و ید تمیز داشته باشید. همچنین داشتن شماره تماس با دامپزشک در مواقع اضطراری ضروری است. مطمئن شوید که فضا خلوت و دور از سایر حیوانات خانگی یا صداهای بلند باشد تا استرس گربه مادر کاهش یابد. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.