آی پت

جستجو ...
آی پت

منیره

20 روز پیش
|
14آی پت
آی پت0آی پت

گربه مریض

و حیاطمون به گربه س بعد چند روز که اومد میلنگید ونمیتونست راه بره براش یه جای درست کردم و بهش رسیدم مسکن دادم و غذا بهتر شد بعد رفتم مسافرت اومدم دیدم دیگه غذا نمیخوره مقعدش سیاه شده و بوی بدی میده اون پاشم کبود شده چیکار کنم ؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

20 روز پیش

به نظر می رسد گربه شما ممکن است از یک عفونت یا آسیب جدی رنج ببرد که با علائم غذا نخوردن، سیاه شدن ناحیه مقعد، بوی بد و پاهای کبود نشان داده می شود. توجه فوری دامپزشکی برای تشخیص علت زمینه ای و ارائه درمان مناسب مورد نیاز است. عفونت ها می توانند به سرعت پخش شوند و اگر به موقع درمان نشوند ممکن است تهدید کننده زندگی باشند. تا زمانی که بتوانید مراقبت های پزشکی حرفه ای دریافت کنید، گربه را گرم و راحت نگه دارید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.