آی پت

جستجو ...
آی پت

عروس هلندی

3 ماه پیش
|
15آی پت
آی پت0آی پت

‌ ‌

چگونه بهش حرف زدن یاد بدمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

3 ماه پیش

برای آموزش صحبت کردن به کاکائو، با انتخاب کلمات یا عبارات ساده شروع کنید. واضح و مکرر با پرنده خود با لحنی شاد صحبت کنید. این کار را در ساعات آرام روز که پرنده شما بیشترین توجه را دارد انجام دهید. هر گونه تلاش برای تقلید صداها یا کلمات را با رفتار و تقویت مثبت تشویق کنید و به آنها پاداش دهید. به یاد داشته باشید، صبر و حوصله کلیدی است، زیرا شروع به صحبت کردن کاکائو شما زمان می برد. برخی از پرندگان ممکن است به راحتی آن را قبول کنند در حالی که برخی دیگر ممکن است اصلا صحبت نکنند، زیرا شخصیت های فردی متفاوت است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.