آی پت

جستجو ...
آی پت

عروس هلندی

3 ماه پیش
|
23آی پت
آی پت0آی پت

‌ ‌

چگونه بهش حرف زدن یاد بدمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

3 ماه پیش

برای آموزش صحبت کردن به کاکائو، با کلمات ساده ای مانند «سلام» شروع کنید. هنگامی که پرنده شما مراقب و آرام است واضح و مکرر صحبت کنید. برای تشویق تلاش های بیشتر، به هر تلاشی برای تقلید با رفتار و تمجید پاداش دهید. به یاد داشته باشید که صبر کلیدی است و همه کاکائوها صحبت کردن را یاد نخواهند گرفت. جلسات تمرینی منظم و روزانه بهترین نتیجه را دارد. آنها را کوتاه، سرگرم کننده و مثبت نگه دارید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.