آی پت

جستجو ...
آی پت

عروس هلندی

3 ماه پیش
|
21آی پت
آی پت0آی پت

پرندم صدای مرغ و گربه در می اورد چه کار کنم دیگه این صدا را تکرار نکندآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

3 ماه پیش

کوکاتیل ها به مهارت های تقلید خود معروف هستند و طبیعی است که صداهایی را که اغلب می شنوند تقلید کنند. برای جلوگیری از این رفتار، سعی کنید قرار گرفتن پرنده را در معرض صداهایی که نمی خواهید تقلید کند، محدود کنید. در عوض، صداها یا کلمات دیگر را با تکرار مکرر آنها در اطراف پرنده تقویت کنید. وقتی صداهایی را که شما ترجیح می دهید تقلید می کند، به آن خوراکی ها و تقویت مثبت بدهید. به یاد داشته باشید، صبر کلیدی است و تغییر این رفتار ممکن است زمان ببرد. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 3 ماه پیش

باید باهاش دایم حرف بزنی تا کلمات جدید یاد بگیره و کمتر صدای گربه در بیاره وگرنه این عادت می مونه

مشاوره حضوری (به زودی)