آی پت

جستجو ...
آی پت

عروس هلندی

2 ماه پیش
|
29آی پت
آی پت0آی پت

فرار کردن پرنده

پرندم فرار کرده چه کار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

2 ماه پیش

متاسفم که می شنوم پرنده شما فرار کرده است. در اینجا کاری است که می توانید انجام دهید: 1. اطراف خانه خود را جستجو کنید، زیرا پرندگان اغلب در ابتدا دور نمی روند. 2. قفس آن را با در باز و غذا در داخل آن بیرون بیاورید، زیرا منظره آشنا ممکن است آن را فریب دهد. 3. با استفاده از صداهای آشنا یا کلماتی که تشخیص می دهد، آن را فراخوانی کنید. 4. به همسایگان، دامپزشکان محلی و پناهگاه های حیوانات با توضیحات و تصویر اطلاع دهید. 5. بروشورها و اعلامیه های آنلاین را در تابلوهای انجمن های محلی یا گروه های رسانه های اجتماعی ارسال کنید. 6. به نگاه کردن ادامه دهید، به خصوص در هنگام سحر و غروب که پرندگان بیشتر فعال هستند. به یاد داشته باشید، زمان بسیار مهم است، پس سریع عمل کنید. موفق باشید! این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

تنها کاری که میشه کرد باید به همه همسایگان سفارش کنید اگر پیدا شد خبر بدهند. دیده شده که همسایه ها پیدا کردند و به صاحب اصلی برگرداندند

مشاوره حضوری (به زودی)