آی پت

جستجو ...
آی پت

Panic Point

3 ماه پیش
|
49آی پت
آی پت0آی پت

مرغ عشق

سلام نژاد مرغ عشق چی هست؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

3 ماه پیش

این پرندگان در عکس مرغ‌های عشق هستند که به طور علمی با نام Melopsittacus undulatus شناخته می‌شوند. آن‌ها بومی استرالیا هستند و در میان پرندگان خانگی بسیار محبوب‌اند. این دو مرغ عشق نمونه‌هایی از تنوع رنگی هستند که می‌توان در این گونه یافت. تنوع رنگی آن‌ها از انتخاب‌های پرورش‌دهندگان ناشی می‌شود و می‌تواند شامل طیف وسیعی از رنگ‌ها و الگوها باشد. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.