آی پت

جستجو ...
آی پت

مرادی

2 ماه پیش
|
16آی پت
آی پت0آی پت

مرغ مینا

مرغ مینای من یک ساعته که افکر میکنم اب وایتکس خورده فعلا حالش خوبه جمعه هست همه جا تعطیل نمیدونم چکار کنم واینکه چه عواقبی خواهد داشتآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

2 ماه پیش

اگر مشکوک هستید که پرنده شما سفید کننده خورده است، بسیار مهم است که سریع عمل کنید. سفید کننده می تواند سمی باشد و باعث تحریک یا سوختگی در دهان، گلو و معده شود. به پرنده شیر یا آب بدهید تا ماده رقیق شود. القای استفراغ نکنید مگر اینکه دامپزشک دستور داده باشد. پرنده را آرام و در فضایی با تهویه مناسب نگه دارید. مراقب علائم پریشانی مانند مشکل در تنفس، تغییر در صدا یا تغییر در رفتار باشید. در اسرع وقت برای راهنمایی بیشتر با دامپزشک تماس بگیرید، زیرا بلع سفید کننده می تواند جدی باشد. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.