آی پت

جستجو ...
آی پت

مرادی

3 ماه پیش
|
18آی پت
آی پت0آی پت

یک ساعته مرغ مینای من احتمال میدم اب وایتکس خورده باشه فعلا حالش خوبه ،چقدر باید بگذره تا مطمیین بشم خطر از سرش گذشه

یک ساعته مرغ مینای من احتمال میدم اب وایتکس خورده باشه،فعلا حالش خوبه تاچقدر باید بگذره تا مطمین بشم خطر ازسرش گذشتهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

3 ماه پیش

اگر مشکوک هستید که پرنده مینا شما سفید کننده خورده است، بسیار مهم است که آن را برای 24 تا 48 ساعت آینده از نزدیک تحت نظر داشته باشید زیرا ممکن است علائم در این مدت ایجاد شود. مراقب علائم پریشانی، مانند دشواری تنفس، استفراغ، یا تغییر در رفتار باشید. حتی اگر پرنده در ابتدا خوب به نظر برسد، سفید کننده می تواند خورنده باشد و باعث آسیب داخلی شود. مهم است که اطمینان حاصل شود که پرنده به آب شیرین دسترسی دارد تا به رقیق شدن هرگونه سفید کننده بلعیده شده کمک کند. در صورت بروز علائم نگران کننده، فوراً به دامپزشکی مراجعه کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.