آی پت

جستجو ...
آی پت

رامین

کرمان، کهنوج
|
4 ماه پیش
|
34آی پت
آی پت0آی پت

دستی کردن عروس هلندی

عروس هلندی نر دارم هشت ماهشه دوماه و خورده ای هست آوردمش برای دستی شدن در حد غذا خوردن از رو دست از قفس بیرون نمیاد امشب آوردیمش بیرون پرواز کرد خورد به درو دیوار خیلی دلم میخواد بیاریمش بیرونآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

4 ماه پیش

رام کردن کاکائو نیاز به صبر و ثبات دارد. با گذراندن زمان در نزدیکی قفس شروع کنید و به آرامی با پرنده خود صحبت کنید تا اعتماد ایجاد کنید. از میان میله‌های قفس غذای خود را از دست خود ارائه دهید، سپس به تدریج با درب قفس باز به پذیرایی بروید و پرنده را تشویق کنید تا روی دست شما قدم بگذارد. اگر پرنده مردد است، او را مجبور نکنید. اجازه دهید با سرعت خودش به شما نزدیک شود. هنگامی که پرنده شما راحت است، می توانید به آرامی او را تشویق کنید تا از قفس بیرون بیاید و کاوش کند. همیشه مطمئن شوید که اتاق برای پرواز، با پنجره ها و درهای بسته، و خطری که به پرنده آسیب برساند، ایمن باشد. با گذشت زمان و حوصله، کاکائو شما در خارج از قفس و تعامل با شما راحت تر می شود. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 4 ماه پیش

قبل از دستی کردن پرنده. اول باید هر روز مدتی (حدود 2 ساعت) بیرون از قفس پرواز کنه تا با محیط آشنا بشه. عروس هلندی اگر از قفس بیرون نیاد به هیچ وجه دستی نمیشه

مشاوره حضوری (به زودی)