آی پت

جستجو ...
آی پت

مینو

3 ماه پیش
|
29آی پت
آی پت0آی پت

دستی

عروس هلندیم دستی نیس یه ساله دارمش براش جفت بگیرم یا پیش جفت باشه دستی میشه چیکار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

3 ماه پیش

برای تشویق به پیوند با کاکوتی، روزانه زمانی را با آن بگذرانید، خوراکی بدهید، آهسته صحبت کنید و بگذارید کنار شما بنشیند. تعامل تدریجی و مداوم می تواند به ایجاد اعتماد کمک کند. اگر جفتی را برای پرنده در نظر می گیرید، مطمئن شوید که آنها سازگار هستند و آنها را به آرامی در یک فضای خنثی معرفی کنید. جفت‌های پیوندی ممکن است کمتر با مالکان تعامل داشته باشند، اما همچنان می‌توانند با تعامل آرام و مداوم سطحی از رام بودن را حفظ کنند. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 3 ماه پیش

اگر جفت بگیرید این احتمال وجود داره که دعوا کنه و یه جفت ا آسیب بزنه. اول باید علت استرس مشخص بشه

مشاوره حضوری (به زودی)