آی پت

جستجو ...
آی پت

علی

2 ماه پیش
|
45آی پت
آی پت0آی پت

تخم عروس هلندی

ایا این تخم عروس هلندی نطفه داردآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

2 ماه پیش

این تصویر فردی را نشان می‌دهد که در حال کندن تخمک است، که روشی برای بررسی رشد جنین در داخل تخمک است. هنگام شمع زدن، به دنبال علائمی از عروق یا رشد هستید. در یک تخمک بارور با جنین در حال رشد، معمولاً شبکه‌ای از رگ‌های خونی را می‌بینید که از مرکز تخمک پخش می‌شوند و با رشد جنین، تعداد بیشتری از تخمک پنهان می‌شود. در تصویری که ارائه کردید، به نظر می‌رسد که تخمک عمدتاً شفاف با رنگ ثابت و بدون علائم قابل مشاهده عروق یا نواحی تیره است که نشان‌دهنده جنین است. با این حال، بسته به مرحله از این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

متاسفانه خیر نطفه نداره

مشاوره حضوری (به زودی)