آی پت

جستجو ...
آی پت

بابایی

3 ماه پیش
|
27آی پت
آی پت0آی پت

عروس

سلام من عروس هلندیم پاش گیر کرده به قفس فک کنم ،یکم ناخنش شکیته ،ولی پاشو نمیتونه زمین بزاره،کبودی و قرمزی نداره پاش ،راه میره ولی حس مبکنم پاش درد میکنه ،میلنگه ،چبکار کنم؟؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 3 ماه پیش

سلام.ذبا یک تکه یخ روی اون قسمت کمپرس انجام بدید تا درد کم بشه

مشاوره حضوری (به زودی)