آی پت

جستجو ...
آی پت

M

2 ماه پیش
|
42آی پت
آی پت0آی پت

خرگوشم یک گوشش افتاده هست

خرگوشم ۲۶ روزه هست یک گوشش افتاده خیلی هم بازیگوشی هیچ مشکلی هم در خلق و خوش نداره و همچنین ترشح و قرمزی فقط یک گوشش افتاده هست مشکلی وجود داره ؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

2 ماه پیش

در خرگوش‌های Mini Lop، افتادن یک یا هر دو گوش در مراحل مختلف، به خصوص در سنینی که شما ذکر کردید (۲۶ روزگی) غیر معمول نیست. این نژاد به خاطر گوش‌های کمردار خود شناخته می‌شود، به این معنی که در نهایت هر دو باید آویزان شوند، نه راست ایستادن. با این حال، اگر فقط یک گوش آویزان باشد و این تغییری نسبت به حالت معمولی گوش های خرگوش باشد، می تواند به سادگی بخشی از رشد فردی خرگوش باشد. مشاهده کنید که آیا علائم دیگری از ناراحتی وجود دارد، مانند خاراندن در گوش، تغییر در رفتار، این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.