آی پت

جستجو ...
آی پت

حامد انتظاری

2 ماه پیش
|
20آی پت
آی پت0آی پت

میزان استفاده‌از سولفات‌مس برای درمان‌سفیدک ماهی

برای‌استفاده در اکواریم ماهی پوزه میمونی میخوامآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

2 ماه پیش

درمان ماهی برای بیماری‌هایی مانند لکه سفید (Ichthyophthirius multifiliis) می‌تواند حساس باشد و برای جلوگیری از آسیب رساندن به ماهی، مصرف دوز مناسب بسیار مهم است. می توان از سولفات مس استفاده کرد، اما باید با احتیاط انجام شود زیرا در صورت استفاده بیش از حد برای ماهی بسیار سمی است. برای ماهی میمون فیس خاردار، که یک گونه دریایی است، معمولاً با غلظت بسیار کم شروع می کنید زیرا ماهی های دریایی می توانند به تیمارهای مس حساس باشند. دستورالعمل کلی برای سولفات مس این است که با دوز 0.15-0.20 میلی گرم در لیتر مس در آب شروع شود. با این حال، افزایش تدریجی غلظت برای اطمینان از اینکه ماهی می تواند آن را تحمل کند، مهم است. آزمایش آب با کیت تست مس برای نظارت بر سطوح ضروری است زیرا محدوده درمانی بسیار باریک است. سطح مس باید در محدوده درمانی ایمن حفظ شود، که معمولاً بین 0.15 تا 0.30 میلی گرم در لیتر برای ماهی های حساس است. هر چیزی بالاتر از آن می تواند سمی باشد. به یاد داشته باشید، هنگام استفاده از داروها در آکواریوم، باید هرگونه فیلتر کربن را حذف کنید زیرا دارو را جذب می کند و باعث بی اثر شدن آن می شود. همچنین، باید سایر بی مهرگان یا گونه های حساس موجود در آکواریوم را در نظر بگیرید که ممکن است تحت تأثیر درمان های مس قرار گیرند. لطفا این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.