آی پت

جستجو ...
آی پت

علی محمودی

1 ماه پیش
|
28آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

سینه کاردیآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

به نظر می رسد منظور شما یک "کوکاتیل" است که نوعی طوطی کوچک و پرنده خانگی محبوب است. اگر در مورد مراقبت از کاکوتی، مانند رژیم غذایی، رفتار، یا مشکلات سلامتی آنها سؤالی دارید، در صورت تمایل بپرسید، و من می توانم راهنمایی کلی ارائه کنم. به یاد داشته باشید، هرچند، برای نگرانی های خاص، بازدید از دامپزشک پرندگان همیشه توصیه می شود. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.