آی پت

جستجو ...
آی پت اشتراک گذاری پرسش
آی پت

جوجه مرغ

3 ماه پیش
|
31آی پت
آی پت0آی پت

نژاد سگ

نژاد این سگ چیست و ایا سگ خیابانی است؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

3 ماه پیش

به نظر می رسد سگ در تصویر یک سگ کوچک، سفید و کرکی است، احتمالاً مخلوط یا نژادی شبیه به مالتی، بیشون فریز، یا مخلوط پودل کوچک. این نژادها به خز سفید و رفتار دوستانه خود معروف هستند. تنها بر اساس تصویر نمی توان تشخیص داد که ولگرد است یا حیوان خانگی، اما از آنجایی که سگ افسار دارد، نشان می دهد که سگ صاحب دارد. اگر قصد فرزندخواندگی یا مراقبت از یک سگ را دارید، ضروری است که نیازهای آن از جمله رژیم غذایی، ورزش و مراقبت های منظم دامپزشکی را در نظر بگیرید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.