آی پت

جستجو ...
آی پت

امیر

1 ماه پیش
|
18آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

عروس هلندی ها شب ها در موقع خواب چشمانش بسته است یا گاهی اوقات گوشه ای باشند ولی چشمان آنها نیمه باز یعنی خوابند؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

کاکوتی ها مانند بسیاری از پرندگان دیگر هنگام خواب چشمان خود را می بندند. با این حال، غیرمعمول نیست که آنها با چشمان نیمه باز بخوابند یا در صورت اختلالات جزئی چشمان خود را به سرعت باز کنند. آنها پلک سومی به نام غشای نشاط آور دارند که می تواند برای محافظت و رطوبت در سراسر چشم حرکت کند و در عین حال به آنها اجازه می دهد تا حدودی نسبت به محیط اطراف خود هوشیار باشند. اگر کاکوتی شما اغلب با چشمان نیمه باز می خوابد، به طور کلی جای نگرانی نیست مگر اینکه متوجه علائم استرس یا بیماری دیگری شوید. همیشه مطمئن شوید که آنها یک محیط خواب راحت و ایمن دارند. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.