آی پت

جستجو ...
آی پت

عروس هلندی

1 ماه پیش
|
23آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

اگر عروس هلندی از جوجگی یکی نر یکی ماده کنار هم تو یک قفس بزرگ شده باشن جفت میشن یانهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

در زمینه کاکائوها (Nymphicus hollandicus) که در فارسی به آن عروس هلندی نیز می‌گویند، اگر نر و ماده از سنین جوانی با هم بزرگ شده باشند، ممکن است در زمان بلوغ یک پیوند جفتی ایجاد کنند. با این حال، این تضمین نمی شود، زیرا جفت شدن می تواند تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله شخصیت فردی، محیط آنها و سطح اجتماعی شدن آنها با یکدیگر و با انسان ها باشد. همچنین اطمینان از داشتن سن مناسب برای پرورش و داشتن محیطی سالم و بدون استرس برای تشویق رفتارهای پیوندی و پرورشی بسیار مهم است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.