آی پت

جستجو ...
آی پت

مرضیه افشانی

1 ماه پیش
|
16آی پت
آی پت0آی پت

چرا ماده برزیلی با نر جفت نمیخوره ونر را میزنه

چرا ماده برزیلی با تر جقت نمیخوره مشکلش چیهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

به نظر می رسد که شما با مرغ عشق هلویی ماده (Agapornis roseicollis) که نر را برای جفت گیری نمی پذیرد و نسبت به او پرخاشگری نشان می دهد، مشکل دارید. این رفتار می تواند به دلایل مختلفی باشد: 1. **سرزمینی**: زن ممکن است بسیار قلمرو باشد و ورود نر به فضای خود را قبول نداشته باشد. 2. **عدم پیوند**: مرغ عشق اغلب قبل از تولید مثل باید با جفت خود پیوند برقرار کند. اگر جفت پیوند نخورده باشد، ماده ممکن است نر را طرد کند. 3. **بلوغ **: یک یا هر دو پرنده ممکن است از نظر جنسی بالغ نباشند. به طور معمول، مرغ عشق بین 10 ماهگی تا یک سالگی به بلوغ جنسی می رسد. 4. **ناسازگاری**: درست مانند انسان ها، همه پرندگان با هم کنار نمی آیند یا جفت سازگاری ندارند. 5. **مسائل بهداشتی**: اگر ماده احساس خوبی نداشته باشد یا استرس داشته باشد، ممکن است پذیرای جفت گیری نباشد. 6. **محیط زیست**: محیط می تواند نقش زیادی در رفتار پرورشی داشته باشد. عواملی مانند اندازه قفس، مواد لانه سازی، رژیم غذایی و میزان نور روز همگی می توانند بر رفتار پرورش تأثیر بگذارند. مهم است که رفتار آنها را از نزدیک مشاهده کنید و مطمئن شوید که هر دو سالم هستند و در یک محیط راحت هستند. گاهی اوقات، دادن به آنها این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.