آی پت

جستجو ...
آی پت

نرگس

1 ماه پیش
|
19آی پت
آی پت0آی پت

جوجه رنگی

۳روزه که بدحاله مثل عکسش هست ولی امشب خیلی بدتر شده و اینکه سرما نخورده اصلا و غذاشو کامل میخوره و الانم شکمش پر هست و وزنش سبک شده ۳روزه این زیر گلوش حس میکنم استخونش زده بیرون و شکمش رفته طرف دیگری دسشوییشم اسهالیه بی حالی ، بی اشتهایی ، پف کردن پرها ، خواب آلودگی، عدم تمایل به پرواز ، واکنش ضعیف چی بخرم حالش خوب بشهآی پت