آی پت

جستجو ...
آی پت

آوا

3 ماه پیش
|
21آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

و گاز گازی میکنه بالاش و که بلنده و بعد میوفته عادیهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

3 ماه پیش

به نظر می رسد شما به رفتاری در یک پرنده، احتمالاً طوطی یا نوع دیگری از پرنده کوچک اشاره می کنید. اگر پرنده شما پرخاشگرانه عمل می کند، گاز می گیرد و سپس رفتاری از خود نشان می دهد که در آن بالا می آید و می افتد، می تواند نشانه چیزهای مختلفی باشد. رفتار پرخاشگرانه و گاز گرفتن (گاز گازی کردن) می تواند به دلیل تغییرات هورمونی، قلمرو بودن، ترس یا نشانه ای از بیماری باشد. عمل بلند کردن و سپس افتادن می تواند بخشی از یک نمایش تهاجمی، یک مراسم جفت گیری باشد، یا می تواند نشانه ای از مشکل تعادل یا ضعف باشد که می تواند ماهیت پزشکی داشته باشد. مهم است که زمینه رفتار، هر گونه علائم دیگر را مشاهده کنید و عواملی مانند سن پرنده، محیط اطراف آن و اینکه آیا تغییراتی در برنامه غذایی یا رژیم غذایی آن وجود داشته است که می تواند بر رفتار او تأثیر بگذارد، در نظر بگیرید. شروع ناگهانی این نوع رفتار مستلزم مشاهده دقیق و به طور بالقوه مشاوره با دامپزشک است، به خصوص اگر علائم بیماری وجود داشته باشد یا این رفتار باعث آسیب به پرنده یا همراهان انسانی آن شود. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.