آی پت

جستجو ...
آی پت

نازنین

تهران، اسلامشهر
|
1 ماه پیش
|
24آی پت
آی پت-1آی پت

مهم

وقتیعروس هلندی ماده روی تخم خابیده و عروس هلندی نر بیرون هست و داره پرواز میکنه ایا دوباره عروس هلندی نر میره رو تخم اگر امده باشه بیرونآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

در رفتار پرورش کاکاتیل، نر و ماده هر دو به نوبت روی تخم‌ها می‌نشینند. در حالی که ماده به طور معمول زمان بیشتری را برای جوجه کشی می گذراند، نر اغلب به ماده استراحت می دهد تا غذا بخورد و بال هایش را دراز کند. اگر نر خارج از خانه بوده و برگردد، در صورتی که ماده اجازه دهد، ممکن است نوبت به تخم‌ها برسد. این همکاری والدین کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که تخم ها تا زمانی که از تخم در می آیند گرم و ایمن نگه داشته شوند. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.