آی پت

جستجو ...
آی پت

مهیا خاکی

2 ماه پیش
|
47آی پت
آی پت0آی پت

شکستگی بال جوجه قمری

شکستگی بال قمری چیکار کنم ؟ خیلی کسل شده و ناراحت استخونش سرش اندازه دو میلی متر زده بیرون برای خوب شدنش باید چیکار کنم ؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

قطعا باید ببرید کلینیک دامپزشکی تا اول زخم شستشو و ضدعفونی بشه و اگر شکستگی داشته باشه بال رو آتل بندی کنند تا استخوان جوش بخوره

مشاوره حضوری (به زودی)