آی پت

جستجو ...
آی پت

علی

26 روز پیش
|
22آی پت
آی پت0آی پت

جفت گیری

سلام من پرنده نرو ماده دارم و از لگن تستشون کردم و کسی که ازش پرندرو خریدم پرورش دهنده بود اما طبییعه که ماده بخواد رو نر بپره؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 25 روز پیش

سلام. خیر ماده رو نر نمی پره و تشخیص جنسیت باید دقیق انجام بشه

مشاوره حضوری (به زودی)