آی پت

جستجو ...
آی پت

عروس هلندی

25 روز پیش
|
23آی پت
آی پت0آی پت

جوجه گنجشک

اگر هوا خیلی سرد باشه جوجه را بیارم داخل خانه بعد که هوا خوب شد ببرمش پیش پدر و مادرش قبولش میکنن یا نهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 25 روز پیش

خیر نباید به جوجه دست زد وگرنه پدر و مادرش دیگه قبولش نمی‌کنند و می‌میره

مشاوره حضوری (به زودی)