آی پت

جستجو ...
آی پت

هادی

تهران، اسلامشهر
|
30 روز پیش
|
26آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

آیا این پرها برای پر ریزی طبیعی هست؟ و تعداد خیلی زیادی هم قبلا ریخته بود که همشون مثل همینا داخل ساقشوت خالیهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 30 روز پیش

بله عادی هست و احتمالا دوره پرریزی فصلی است

مشاوره حضوری (به زودی)