آی پت

جستجو ...
آی پت

نازنین زهرا شرفخواه

اذربایجان غربی، ارومیه
|
23 روز پیش
|
19آی پت
آی پت0آی پت

حیاط

آیا گذاشتن طوطی که حماح کرده جلوی نور خورشید تو حیاط ایرادی داره از لحاظ سرماخوردگی میگم هوا هم حدود ۲۱ درجه بودآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 23 روز پیش

خیر احتمال سرماخوردگی داره چون دمای مناسب پرنده حداقل 25 درجه است

مشاوره حضوری (به زودی)