آی پت

جستجو ...
آی پت

رضا راد

تهران، تهران
|
24 روز پیش
|
51آی پت
آی پت1آی پت

خوراک شاه طوطی

درود. یه کاسه سمنو روی میز بوده شاه طوطی من رفته ازش خورده. براش بد هست؟ یا مشکلی نداره؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 24 روز پیش

سلام. جای نگرانی نداره مشکل خاصی پیش نمیاد ولی باید بیشتر مراقب باشید که دوباره پیش نیاد

مشاوره حضوری (به زودی)