آی پت

جستجو ...
آی پت

محمد

29 روز پیش
|
24آی پت
آی پت0آی پت

شاه طوطی

سلام شاه طوطی من کمی اسهال شده کمی بیحال شده و هعی میره بالا کابینت و میخوام کمی هم با ما بد رفتاری میکنه زبونش هم هعی تو دهنش تکون میده میشه بگید این نشونه چیه عادیه یا ن؟آی پت