آی پت

جستجو ...
آی پت

حنانه

30 روز پیش
|
31آی پت
آی پت0آی پت

کمک

جوجه عروس هلندیم کرمک یا همون سر سرنگ که برای سرلاک هست رو خورده چطوری در ش بیارمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 30 روز پیش

شما خودتون نمیتونید خارج کنید. باید ببرید کلینیک دامپزشکی یک دامپزشک با تجربه اون رو خارج کنه و اگر خارج نشد ممکنه لازم باشه که جراحی بشه

مشاوره حضوری (به زودی)