آی پت

جستجو ...
آی پت

کلارام

1 ماه پیش
|
20آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

من دوتا عروس هلندی دارم یکی نر و یکی ماده ولی هر دوتاب اونا وقتی داخل لانه هستن یا بعضی موقع ها که بیرون هست بدنشون رو مثل تاب تاب خوردن به زمین میسابن مثل پرنده ای که میخواد تخم بزاره این نشانه چیه ؟آی پت