آی پت

جستجو ...
آی پت

محمدصالح

1 ماه پیش
|
28آی پت
آی پت0آی پت

عفونت چشم

سلام خسته نباشید. این دونه سفید روی چشمش چیه؟عفونته؟چه دارویی بهش بدمآی پت