آی پت

جستجو ...
آی پت

امیر

30 روز پیش
|
40آی پت
آی پت0آی پت

ماهی قرمز

با سلام ماهی قرمز من دمش کوتاهه و خیلی خوب نمی تونه شنا کنه همش سرو ته میشه راحلش چیه؟؟؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 30 روز پیش

سلام. ممکنه دچار الودگی قارچی و یا انگلی شده باشه و باید از نزدیک بررسی بشه تا علت اون تشحیص داده بشه

مشاوره حضوری (به زودی)