آی پت

جستجو ...
آی پت اشتراک گذاری پرسش
آی پت

علی

اصفهان، اصفهان
|
1 ماه پیش
|
37آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

سلام چند ماهگی جوجه عروس هلندی نژادش معلوم میشه؟ و چشماش باز میشه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

عروس هلندی بعد از بلوغ در سن ۹ ماهگی نژادش مشخص میشه اما چشم جوجه در حدود سه هفتگی کامل باز میشه

مشاوره حضوری (به زودی)