آی پت

جستجو ...
آی پت

عروس هلندی

18 روز پیش
|
15آی پت
آی پت0آی پت

بلبل خرما

چرا بلبل ماده نرو میزنه و نمیزاره بهش نزدیک بشهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

18 روز پیش

"Bulbul Kharma" به "Date Bulbul" ترجمه می شود، که احتمالا به نوعی از پرنده بلبل اشاره دارد. اگر یک پیاز ماده نسبت به یک مرد پرخاشگری نشان می دهد، می تواند به دلایل مختلفی باشد. ممکن است مربوط به رفتار سرزمینی، استرس، وجود لانه یا جوجه‌های جوان باشد، یا اینکه ماده ممکن است به سادگی پذیرای جفت‌گیری در آن زمان نباشد. پرندگان رفتارها و تعاملات اجتماعی پیچیده ای دارند که می تواند شامل پرخاشگری برای محافظت از فضا یا فرزندانشان باشد. اگر متوجه تغییرات قابل توجهی در رفتار پرنده خود شدید، خوب است که محیط را برای هر گونه استرس یا تغییری که ممکن است بر آنها تأثیر بگذارد، مشاهده کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.