آی پت

جستجو ...
آی پت

کلارام

16 روز پیش
|
10آی پت
آی پت0آی پت

گنجشک

چه غذایی برای گنجشک بچه 2 روزه مناسب است؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

16 روز پیش

برای یک بچه گنجشک 2 روزه، مهم است که رژیمی ارائه دهد که شبیه غذای برگشت شده از والدین خود باشد. این می تواند شامل مخلوطی با پروتئین بالا مانند فرمول تجاری برای پرورش دستی باشد که به طور خاص برای پرندگان رهگذر ساخته شده است. همچنین می توانید یک شیر خشک خانگی با پایه تخم مرغ آب پز، کیبل سگ یا گربه با پروتئین بالا و غذای بچه سیب درست کنید تا کمی رطوبت به آن اضافه شود. بسیار مهم است که غذا قبل از تغذیه نرم و در دمای راحت باشد. همیشه قبل از تغذیه جوجه از گرم بودن جوجه اطمینان حاصل کنید و از تغذیه بیش از حد برای جلوگیری از آسپیراسیون خودداری کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.