آی پت

جستجو ...
آی پت

چیکو و ژینو

تهران، اسلامشهر
|
21 روز پیش
|
22آی پت
آی پت0آی پت

چرا نر به جوجه غذا میده؟

چرا نر به جوجه غذا میده ؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

21 روز پیش

در بسیاری از گونه های پرندگان، از جمله کاکائو، والدین نر و ماده در مراقبت و تغذیه جوجه های خود نقش دارند. کاکائو نر اغلب با بازگرداندن غذا به تغذیه جوجه ها کمک می کند که مواد مغذی لازم برای رشد و نمو آنها را تامین می کند. این رفتار بخشی طبیعی از تربیت آنهاست و به بقای فرزندان کمک می کند. این نشانه یک پرنده والد سالم و مسئولیت پذیر است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.