آی پت

جستجو ...
آی پت

ساحل جمشیدی

تهران، تهران
|
19 روز پیش
|
20آی پت
آی پت0آی پت

سن

سن تشخیص نر و ماده بودن طوطی برزیلی تو چند ماهه مشخص میشهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

19 روز پیش

تعیین جنسیت مرغ عشق با چهره هلو گاهی اوقات می تواند تنها از طریق معاینه فیزیکی چالش برانگیز باشد، به خصوص زمانی که آنها جوان هستند. در بسیاری از موارد، جنسیت این پرندگان تا زمانی که به بلوغ جنسی نرسند، که می تواند حدود 6 تا 8 ماهگی باشد، از نظر بصری قابل تشخیص نیست. با این حال، حتی در زمان بلوغ، تفاوت ها می تواند ظریف باشد و همیشه بدون آزمایش ژنتیک یا جنسیت جراحی قابل اعتماد نیست. برخی از پرورش دهندگان باتجربه یا دامپزشکان پرندگان ممکن است بتوانند بر اساس رفتار و ویژگی های فیزیکی پرنده حدس بزنند، اما برای پاسخ قطعی، جنسیت DNA اغلب توصیه می شود. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 19 روز پیش

تنها راه دقیق و قطعی جنسیت آزمایش هست که در هر سنی قابل انجام هست و تشخیص از روی رنگ پرنده بعد از ۹ ماهگی هست که روش دقیقی نیست و ممکنه خطا داشته باشه

مشاوره حضوری (به زودی)