آی پت

جستجو ...
آی پت

محمد

2 روز پیش
|
25آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

این تخم دارای نطفه هستآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

2 روز پیش

بر اساس تصویری که ارائه کردید، به نظر می رسد که در حال شمع زدن یک تخمک هستید تا نشانه های باروری و رشد را بررسی کنید. هنگام کندل کردن، شما به دنبال شاخص های خاصی هستید که نشان دهنده حضور جنین در حال رشد است. در اینجا نشانه هایی وجود دارد که باید در طول فرآیند کندلینگ در تخمک بارور به دنبال آنها باشید: 1. **وریدها**: در یک تخمک بارور شده و در حال رشد، شما معمولاً شبکه ای از رگ های خونی را می بینید که از یک نقطه مرکزی به بیرون پخش می شوند. 2. **جنین**: با رشد جنین، ممکن است بتوانید نقطه تاریکی را ببینید که به مرور زمان مشخص تر می شود. 3. **سلول هوا**: سلول هوا باید در انتهای بازتر تخمک قابل مشاهده باشد و با رشد جنین اندازه آن افزایش می یابد. 4. **حرکت**: در مراحل بعدی، ممکن است حرکتی را مشاهده کنید که نشان دهنده جنین زنده است. در تصویری که ارائه کرده اید، منبع نور تخم مرغ را روشن می کند، اما به دلیل زاویه و فاصله، تشخیص جزئیات خاص دشوار است. برای ارزیابی صحیح اینکه آیا تخمک حاوی جنین زنده است، یک نمای واضح تر که داخل تخمک را نشان می دهد ضروری است، به طور ایده آل با منبع نور مستقیماً پشت تخمک برای برجسته کردن ساختارهای داخلی. اگر در مورد وضعیت باروری تخمک مطمئن نیستید، هر چند روز یکبار شمع بزنید تا نگاه کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 روز پیش

خیر نطفه نداره

مشاوره حضوری (به زودی)